Graficke pismenko Další ze zajímavých památek v obci Liběšice, 12 km od Litoměřic je kostel s množstvím soch. Kostel je jednolodní stavba s osazeným polygonálním presbytářem, severní sakristií, hranolovou západní věží s kamenným renesančním portálem a barokní bání.

 
Graficke pismenko Původní kostel stál na tomto místě již v roce 1352. Za dob husitských byl podobojí, později luteránský, od roku 1622 katolický. Renesanční Věž byla postavena 1589-1591. Roku 1638 kostel vyhořel a na počátku 19. stol. byl až na věž zbourán a znovu postaven.
 
Graficke pismenko Bývalý hřbitov kolem kostela je vyvýšen a přístupný po dvou schodištích.

Text: turistické
17.12. 2003 - web