Autor přestavby je Václav Špaček

Graficke pismenko Tímto kostelem se blíže zabývají zejména práce někdejšího kunratického kronikáře Zdeňka Zemana, který na prohlubování znalosti historie obce Kunratic stále pracuje. V poslední době však můžeme upozornit na diplomovou práci, jež napsala Mgr. Andrea Přecechtělová, která se věnovala především barokní přestavbě kostela sv. Jakuba v práci nazvané ,,Kostel svatého Jakuba Většího v Kunraticích,,. Jak práce prokazuje, v literatuře tradovaný Tomáš Haffenecker kostel nepřestavěl, byl jím Golčův přítel Václav Špaček. Součástí práce je bohatá obrazová dokumentace.

Text: historie
8.7. 2009 - Matěj Kadlec, http://is.muni.cz/th/75119/ff_b/