Graficke pismenko Má-li Praha své Hradčany, má-li Brno svůj Špilberk, má hlavní město bývalého Těšínského knížectví, město Těšín, svůj hrad jehož pozůstatky se vypínají na Zámeckém vrchu. Po mnohá staletí je hrad symbolem někdejší slávy a moci těšínských knížat.

 
Graficke pismenko Osud sídla v tomto místě se začíná psát již ve 2. století př. n. l., avšak jako hradisko se zmiňuje až na přelomu 9. a 10. století. Na přelomu 13. a 14. století je na místě slovanského hradiska vybudován piastovskými knížaty mohutný residenčně – obranný hrad. Slávu a vzestup tohoto mohutného sídla, později renesančně upravováno ukončila až třicetiletá válka.
 
Graficke pismenko Obdivovat současný hrad se můžete vydat kdykoliv. Areál je volně dostupný. Zámecký vrch s pozůstatky hradu se vypíná na západním okraji historického jádra města Těšína, dnes bohužel na polské straně řeky Olše, nad jejím pravým břehem. Do areálu hradu se vstupuje přes průchod v jednom z křídel habsburského letního zámku (viz. heslo), který byl v 19. století postaven na místě bývalého Dolního hradu. Horní hrad zaujímal vrcholovou plošinu Zámeckého kopce. V současnosti zde již nenalezneme honosný gotický hrad. Zbytky nadzemních torz hradních budov byly srovnány se zemí ve 30. letech 19. století. Do současnosti se z Horního hradu zachovala jeho největší dominanta – Piastovská věž. Mohutná vysoká kamenná stavba s podsebytím s cimbuřím z režného zdiva. Věž již nemá vysokou stanovou střechu jakou původně měla. Na nárožích cimbuří se zachovaly kamenné piastovské erby. Věž slouží v návštěvní době jako rozhledna. Další, velmi cennou dochovanou stavbou v areálu Horního hradu je románská rotunda sv. Mikuláše (viz. heslo). V poslední době byly odkryty základy někdejší hradní kuchyně s přilehlou okrouhlou baštou (věží) v severozápadní části hradu, rekonstruovanou až do úrovně patra. Dále byly v areálu hradu odkryty základy kruhové věže při bývalé bráně do Horního hradu. Do současnosti se také zachovaly a byly zakonzervovány úseky obvodové hradby na západě areálu a jihu nad řekou Olší.
 
Graficke pismenko I když se z hradu opravdu do dnešních dob mnoho nedochovalo, stojí toto místo, které dýchá atmosférou minulosti a zašlé slávy těšínského knížectví, rozhodně za návštěvu.

Text: turistické
8.8. 2006 - Jan P. Štěpánek