Graficke pismenko Hrad je ukázkou rozvinuté formy hradu donjonového typu, kdy dominantní obytnou věž doplňují další provozní a hospodářské budovy.

 
Graficke pismenko Do hradu se vstupovalo kulisovou bránou. Dispozice hradu byla dvojdílná. Po průjezdu obdélným branským stavením stála vlevo dlouhá hospodářská budova a naproti byla vyhloubena studna. Uprostřed vnitřního hradu stála samostaně obdéná obytná věž – donjon, k hradbě obíhající jádro pak byla zevnitř přistavěna další dvouprostorová budova. Jádro obíhala ještě parkánová hradba, k níž byly přistavěny další hospodářské budovy. Celý hrad obíhal příkop a val, na kterém stávala palisáda a v čele i srub.

Text: popis
10.1. 2009 - Ivka (T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 2000)