Oprava hradu Košumberka ve 20. letech 20. století

Graficke pismenko Opravy byly prováděny Družstvem na záchranu hradu Košumberka pod vedením V. V. Jeníčka.

 
Graficke pismenko Hradní zříceniny byly opravovány od 18. dubna do 30. listopadu 1922. Byla provedena konzervace a dozdění zdí. Vrchní vrstvy dostaly střechovitý sklon, aby voda odtékala. Dále byly zabezpečeny klenby a okenní a dveřní otvory.Dále byly vyčištěny sklepy a postaven vchod a schodiště do odkrytých sklepů. Opravena zeď na hlavním nádvoří. Na střechu purkrabského domu byl dán nový žlab a hromosvod. Okolí hradu bylo vyčištěno a upraven byl také terén.
 
Graficke pismenko Oprava purkrabského domu byla prováděna od 4. června do 30. listopadu 1923. Nejprve byly opraveny trhliny na jižní zdi a opěrná zeď. Opravena fasáda (sgrafita) a znak nad hlavní bránou (erb Slavatů a Žerotínů). Dále byla osazena nová vrata. Pak následovalo vyčištění malého nádvoří a odstranění přístavků z 19. století. Vydlážděn byl průjezd a upravena pavlač. Na stěnu v průjezdu upravena žulová deska s tímto nápisem: "Jako dědictví neznámých pradědů přijali jsme tato místa ve svůj majetek a ochranu. Jako náhrobek velkých dějů zachraňujeme je budoucnu. Družstvo na záchranu hradu Košumberka."
 
Graficke pismenko Opraven byl rytířský sál a okolní místnosti. Strop byl vyroben z modřínového dřeva, malířskou výzdobu provedl Otakar Mrkvička z Prahy za pomoci malíře Karla Čulíka z Luže. Také byla položena nová podlaha. Byla zde zřízena tzv. Slavatovská síň. Provedena úprava vstupů do sálu. V přízemí upravena předsíň a původní vchod.
 
Graficke pismenko Kolem hradu byly upraveny cesty a odstraněny kořeny a křoví kolem zdí. Opravena střecha purkrabství.

Text: historie
13.5. 2014 - svitek, zdroj: V. V. Jeníček: Košumberská kronika