Klášter karmelitánů v Kostelním Vydří

Graficke pismenko Karmelitánská tradice o založení a vývoji areálu v Kostelním Vydří se značně rozchází s informacemi v písemných pramenech. Ty zaznamenávají žádost majitele statku Kostelní Vydří Matěje Jindřicha z Rolsbergu o povolení stavby mariánské poutní kaple, datovanou 13. 6. 1735, opakovanou 27. 6. 1737. Konsistoř žádost prověřila a zjistila, že v místě se nacházel starý kamenný sloup s mariánskou plastikou, jíž se připisovala zázračná moc.

 
Graficke pismenko Kaple podle projektu Francesca (Franze) Cameliho byla postavena do roku 1739. Rozmach nového poutního místa vedl k jeho rozšiřování, takže již roku 1754 zde stály budovy školy a lokálie, která byla vytvořena roku 1752. Jejím sídelním kostelem však byl až do roku 1787 starý kostel Navštívení Panny Marie ve vsi (viz heslo).
 
Graficke pismenko Roku 1754 byla původní kaple připojena jako presbytář k nové dřevěné lodi kostela. Roku 1762 byla postavena sakristie s oratoří v patře, sedm let nato ambitová chodba. Od roku 1787 byl kostel prohlášen za farní, což vedlo ke stavbě kamenné lodi (do roku 1789). Farní status zachránil poutní místo před zrušením za Josefa II.
 
Graficke pismenko Až roku 1908 do Kostelního Vydří přišel řád obutých karmelitánů, který o místo pečuje dodnes. V částečné ilegalitě zde působil i v letech 1950–89. Plně zde obnovil činnost roku 1990 a o tři roky později dokončil rekonstrukci celého komplexu.

Text: historie
9.1. 2010 - Ivan Grisa, dle D. Foltýn a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Libri 2005