Graficke pismenko Počátky poutního místa spadají na přelom 17. a 18. století. V roce 1694 koupil osadu Kostelní Vydří, která stála od roku 1305, císařský poštmistr baron Gerhard Jindřich Rutz z Rolsbergu. Ten nakázal roku 1709 postavit na vršku nad obcí kapli vysvěcenou páterem Karlem Felixem Slavatou, který sem věnoval i obraz Panny Marie Karmelské ( na hlavním oltáři ). Prvního rozšíření se kaple dočkala po dvaceti letech a v letech 1746 – 1752 přibyla budova kláštera. V roce 1754 byla ke kostelíku přistavěna dřevěná loď a původní kaple se stala presbytářem. Stavební práce pokračovaly a roku 1769 je zahájeno budování ambitů ( dokončena pouze část ). V letech 1787 – 89 potom dochází k nahrazení stávající dřevěné kostelní lodě za zděnou. Tehdy sem také byla z Kostelního Vydří přemístěna fara, čímž bylo zabráněno zrušení kláštera Josefem II.

 
Graficke pismenko Interiér kostela je tvořen pozdně barokním, empírovým a rokokovým vybavením a mnoho prvků pochází až z přelomu 19. a 20. století ( např. nástropní freska nebo lavice). V roce 1914 byl naproti klášteru postaven lesní hřbitov s hrobkou Dalbergů.
 
Graficke pismenko Areál je tvořen pozdně barokním jednolodním kostelem zasvěceným Panně Marii Karmelské, který stojí v jeho centru na vyvýšeném místě. Hlavní vstup do komplexu je ze západu skrze ambit. V budovách kláštera dnes mj. sídlí Karmelitánské nakladatelství, které tu má svou prodejnu. Celý poutní areál byl nákladně rekonstruován na počátku 90. let minulého století.

Text: historie
7.12. 2003 - Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 1996