Graficke pismenko Olomouc byla považována na pevnostní město i po válce z roku 1866. Aby byla schopna plnit své úkoly a držet krok se stále se vyvíjející vojenskou technikou, byl roku 1870 vypracován projekt na výstavbu tří skupin fortů (předsunutý samostatný pevnostní objekt) na Svatém Kopečku, na Chlumu a na Babě.

 
Graficke pismenko Jednovalový dělostřelecký fort č. II. na Radíkově byl jako součást opevnění na Svatém Kopečku dokončen roku 1876, zbývající tři objekty (I., III. a  IV.) měly být realizovány teprve v případě akutního válečného nebezpečí. Po vylepšení vzájemných vztahů a sblížení s Německem po roce 1871 přestala být další výstavba aktuální a fort u Radíkova se tak stal poslední opevňovací aktivitou na našem území před první světovou válkou.

Text: historie
18.7. 2004 - Zany, podle Vladimír Kupka a kol.: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, 2001