Graficke pismenko Páni z Miroslavi a z Myslibořic jsou doloženi od r. 1230, takže se dá předpokládat, že již tehdy měli v Miroslavi své sídlo. Vodní tvrz se poprvé připomíná v r. 1387, kdy Zikmund a Hartleb z Myslibořic předali Miroslav s tvrzí a několika vesnicemi hraběti Hanuši z Hardeku. Od konce 15. století do 60. let 16. století vlastnili Miroslav Valečtí z Mírova. Ti přestavěli v první polovině 16. století dosavadní tvrz v renesanční zámek. Je to poschoďová stavba s dvěma nádvořími, s renesančními arkýři na krakorcích a věžovitým hlavním stavením. Uvnitř objektu jsou zajímavé dvě místnosti se sklípkovou klenbou a portál s ojedinělým rámcováním ostění – naturalistickým motivem osekaných kmenů s figurálními reliéfy dvou biřiců. Valečtí z Mírova směnili v r. 1569 miroslavský statek s Hodickými z Hodic z apanství Hostim. V té době patřil ke statku zámek Miroslav, městečka Mitterdorf, Olbramovice, Kubšice, vsi Česká Ves (Pemdorf), Suchohrdly, Lidměřice, Šumice, Damnice a pusté vsi Polekovice, Hlavatice a Újezd. Dnešní město Miroslav vzniklo spojením Mitterdorfu, Pemdorfu a Václavova a snad ještě židovské obce. Celek byl v r. 1533 povýšen na městečko. Pro účast v českém stavovském povstání v l. 1618 – 1620 Hodičtí Miroslav ztratili. V září 1619 zpustošilo Miroslav vojsko císařského generála Dampierra. Za pobělohorských konfiskací získala statek za 30 000 zl. hrabata z Náchoda a držela jej do r. 1661. Náchodští přestavěli renesanční zámek v barokní, i když zevnějšek zůstal bez podstatných změn; jen sály byly vyzdobeny štukami. Kolem zámku byl zřízen park. V l. 1692 – 1784 patřil zámek spolu panstvím premonstrátskému klášteru v Louce u Znojma, který je připojil k panství Loděnice. Náboženský fond provedl v r. 1785 na panství úpravu robotních povinností a prodal zámek spolu s panstvím v r. 1824 za 130 000 zl. rodině lékaře Josefa Hopfera, jíž náležel až do r. 1893; poté jej koupila rodina vídeňských cukrovarníků Stummerů. Od 30. let 20. století až do r. 1945 patřil zámek sestrám Amálii Krescencii a Albertě Stummerovým.

Text: historie
21.4. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava