Historie kláštera

Graficke pismenko Ke klášteru sester magdalenitek se vztahuje pověst o jejím založením královnou Kunhutou Uherskou. Po smrti Přemysla Otakara II. na Moravském poli se Kunhuta pravděpodobně roku 1280 seznámila se Závišem z Falkenštejna, se kterým navázala intimní poměr. Z tohoto vztahu se jí asi roku 1282 narodil syn Ješek, zvaný později jako Jan z Falkenštejna. K tajnému porodu mělo dojít v době, kdy pobývala na Svojanově, na nedalekém hrádku dnes zvaném jako Hradisko. Všechny předchozí události zanechaly v Kunhutě stopy, a tak pro návrat ztraceného duševního klidu dala postavit nedaleko rodiště svého syna Ješka klášter, který obdařila rozsáhlými polnostmi a dvorem. Z hlediska historického se tato pověst zakládá na skutečných historických událostech, vždyť i narození syna Ješka je vztahováno do období, kdy Kunhuta pobývala na Svojanově.

 
Graficke pismenko Za husitských válek byl klášter rozbořen a jeho zříceniny byly obývány poutníky. V roce 1653 byl klášterní kostelík opraven, ovšem později začal postupně chátrat a na reforem Josefa II. byl zrušen. Roku 1770 se zde konala poslední mše, v tomto období zanikla i poustevna a lázně, které stály u pramenů vody u kapličky.

Text: pověsti
15.3. 2008 - Jan Celý