Graficke pismenko Na východním okraji zámeckého parku ve vsi Kokořín jsou zachovány zbytky prvního kokořínského hradu, pravděpodobně původního sídla majitelů panství před stavbou nového hradu Kokořína. Podle nich můžeme soudit, že jde o typ hradu obvyklý v pískovcových skalách, kde přirozené opevnění bylo pouze doplňováno. Jsou zde dosud zachované místnosti vytesané do skály ve třech patrech nad sebou. Spojení mezi jednotlivými částmi obstarávalo dřevěné schodiště a můstky. Nejnižší patro zabírá obranná chodba, která se rozšiřuje do místností různého tvaru opatřených otvory, pravděpodobně střílnami, které ovládaly prostor pod hradem a cestu v údolí. Střední patro tvoří rovněž chodba s vytesanou místností ve skále. V nejvyšším patře je zachována místnost opatřená čtverhranným oknem a otvorem pro odvádění kouře z ohniště. Dále jsou zde patrny zbytky dalších místností, podle stop ve skále pravděpodobně dřevěných nástaveb. Nejvyšším místem hradu Kokořína je malý pahorek, na kterém jsou dodnes stopy po hradní věži, hlavním opevnění hradu.

 
Graficke pismenko Nedostatek písemných zpráv znemožňuje přesné určení jak stáří hradu, tak zjištění jeho majitele.
 
Graficke pismenko Romantické zříceniny inspirovaly K. H. Máchu při psaní románu Cikáni. Umístil sem část děje a z místnosti v nejvyšším patře udělal obydlí staré cikánky Angeliny.

Text: historie
7.3. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy

tianDe Praha

Historické písemné zprávy o této lokalitě nejsou známy a z archeologických nálezů je bohužel k dispozici pouze jediný keramický fragment, rámcově datovatelný do 14. století. Dnešní podoba objektu je také bohužel částečně poznamenána romantickými úpravami při vzniku kokořínského zámeckého parku. Lo…
historie - © Zdeněk Fišera (in Skalní hrady zemí koruny české, Libri 2004)
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu