Zámek v novogotickém stylu. Původní renesanční, barokně upravený zámek byl zničen požárem. Nynější dvouposchoďový zámek, stojící na jeho místě, nechal v 60. letech 19. století postavit Angel, rytíř Picchioni podle vlastního návrhu.
Hlavní obrázek místa
Český Rudolec - zámek
© Pavel Jarý, 07.07.2007
Graficke pismenko Zámek stojí na okraji obce, hned vedle silnice. Krom zámku je zde k vidění ještě kostel z roku 1480. V nejbližším okolí pak stojí za shlédnutí opevněné gotické kostely v Lipolci a Lidéřovicích....
Radim Bystroň 2003, 8.11. 2003

  historie

  Tvrz v Rudolci vznikla v první polovině 14. století, neboť v r. 1353 náležela vladykům z Rudolce. Koncem 14. století byla v zeměpanském držení; markrabata udílela tvrz i vesnici lénem. V r. 1406 osvobodil markrabě Jošt rudolecké zboží z manství Vilému z Miličína. Beneš z Miličína odevzdal v r. 1446 Rudolec s tvrzí a s patronátem, Lidéřovice, Markvarec, Radíkov, Klenovou (zaniklo), Kadolec, Léštnici (zanikla), Lipnici a Němčice Janu Crhovi z

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava, 8.11. 2003
  Zámecký areál koupila v r. 2009 spolu s okolními hospodářskými objekty společnost Malá Hluboká a.s, která jej postupně rekonstruuje. Nejdříve opravila původní součást vodní tvrze ze 14. století (zachované základy a severní zeď), která byla přestavěna v 17. stol. a sloužila pro potřeby správce a konírny až do r. 1945. Nyní slouží jako turistické a informační centrum. Od r. 2010 je zabezpečen samotný zámek, r. 2013 je hotové odvodnění a

  Webb zámku, průvodce zámku, Jaroslav Špiroch, 25.2. 2017

  Časová osa

  1351
  První písemná zmínka, zápis uvádí, že jistý Pešík, Vladyka z Rudolce koupil od svého mladšího bratra díl TVRZE v Rudolci.
  1466
  kupuje Rudolec Václav z Mařejže a jeho rod (Vladykové z Hodic a z Osečan) drží panství až do roku 1630. Ve všech těchto smlouvách (testamentech...) je v Rudolci uváděna TVRZ (VODNÍ TVRZ).
  1630
  koupil STATEK se ZÁMKEM císařský hejtman Ferrante Coquito. Následuje střídání majitelů bez detailnějších popisů zámku.
  1741
  Umírá majitelka Marie Terezie Trautsohnová, je proveden první známý inventář majetku a popis zámku.
  1810
  kupuje Rudolecké panství šlechtic ruského původu Řehoř Hrabě Razumovský. Je velice pravděpodobné, že Hrabě Řehoř i jeho dědic Lev Razumovský prováděli četné stavební úpravy na zámku i v okolí. Měli k tomu dostatek finančních prostředků, protože Razumovští mimo jiné založili v nedalekém Bolíkově hamry a železárny, které patřily k nějvětším v monarchii.
  1856
  kupuje zámek major ženijního vojska Michael Anggelo Ritter von Picchioni.
  1860 - 1864
  Přestavba zámku. Za vzor slouží, jak zámek Mira-Mare (Terst), tak četné stavby v Anglii. Stavební styl je dnes nazýván Tudorovská nebo také anglosaská Novogotika. Podoba je prakticky shodná s dnešní podobou zámku.
  1891
  Zemřel majitel Angelo Picchioni, držitel rytířského kříže třetí třídy. Je pochován v nedaleké rodinné hrobce. Majitelem se stavá jeho syn Ludvík.
  1908
  Ludvík Picchioni umírá bezdětný. Zámek zdědila jeho sestra Jana provdaná za Němce Kurta Reinhartha.
  1945
  Jejich syn Arnošt je posledním majitelem zámku - díky své nacistické minulosti narychlo opouští panství a utíká do jihoamerické Chile.
  1948
  Většina budov přidělena k užívání místnímu ředitelství Československých Státních Statků (ČSSS). Zámek slouží jako ubytovací zařízení pro zaměstnance a případné brigádníky statku.
  1964 - 1969
  Budova zámku a přilehlé objekty ve správě Semenářského Státního Statku Dačice.
  1988
  připraven převod pro Služby Výzkumů Praha a ŽS Brno - na využití se budou podílet Tenisový Svaz, Mezinárodní organizace novinářů, ČSA - objekt má být přestavěn na rekreační a vzdělávací středisko - 22.11. zámek bezúplatně převeden na JZD Chýně (Československo - Sovětského přátelství, které nakonec akci stavebně zastřešuje ), přislíbeno uvolnění finančních a pracovních kapacit a uzavření smluv.
  1991
  převedeno vlastnictví na firmu CALLISTO WOOD spol. s.r.o. , paradoxně podána arbitrážní žaloba na neplatnost této smlouvy. Práce na opravách jsou zastaveny.
  1994
  AGRAS a.s. Chýně žádá o prodloužení stavebního povolení, není vyhověno z důvodu nejasných majetkových vztahů. Pokračuje soudní spor, zámek bez údržby.
  2001
  Převod na obec, zaplacena odhadní cena 2,5 mil Kč. Po vyklizení sousedních budov - koníren, budovy správce - je areál spolu s částí zámeckého parku nabízen k prodeji.
  2004
  Zámek kupuje PRAGOPROJEKT a.s. - projekt na luxusní hotel, probíhají rozsáhlé průzkumné a měřící práce, je provedeno několik sond. Na základě průzkumů je vyprojektováno a vyjednáváno stavebního povolení.
  2005
  PRAGOPROJEKT a.s. přikupuje od pozemkového fondu anglický park a rybník "Vrzalák".

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Jindřichův Hradec  (JH)
  Český Rudolec