Pátek, 4. prosinec 2020. Svátek slaví Barbora, zítra Jitka

Graficke pismenko Historie dnešního města Žďáru nad Sázavou je úzce spjata se založením a vývojem zdejšího cisterciáckého kláštera. Založení inicioval otec svaté Zdislavy, Přibyslav z Křižanova, ale až jeho zeťové, Boček z Obřan a Smil z Lichtenburka jeho úmysl uskutečnili. Za tímto účelem pozvali v 

 
Graficke pismenko roce 1252 z Nepomuku skupinu cisterciáckých mnichů, kterým na výstavbu kláštera darovali pozemky a v dědictví odkázali část svých majetků.
 
Graficke pismenko Kláštera se samozřejmě dotkly všechny historické a společenské změny, procházející českými zeměmi. Za husitských válek byl vydrancován a vypálen. K obnově došlo až za vlády krále Jiřího z Poděbrad, který byl spřízněn s jeho zakladatelem.
 
Graficke pismenko Novou podobu vtiskl klášternímu areálu opat Václav Vejmluva, který povolal do Žďáru významného architekta Jana Blažeje
 
Graficke pismenko Santiniho, a tak započala éra proměn areálu do podoby jednoho z nejvýznamnějších
 
Graficke pismenko církevních sídel své doby.

Text: historie
30.10. 2003 -