Moje místa 0

Graficke pismenko Historie dnešního města Žďáru nad Sázavou je úzce spjata se založením a vývojem zdejšího cisterciáckého kláštera. Založení inicioval otec svaté Zdislavy, Přibyslav z Křižanova, ale až jeho zeťové, Boček z Obřan a Smil z Lichtenburka jeho úmysl uskutečnili. Za tímto účelem pozvali v 

 
Graficke pismenko roce 1252 z Nepomuku skupinu cisterciáckých mnichů, kterým na výstavbu kláštera darovali pozemky a v dědictví odkázali část svých majetků.
 
Graficke pismenko Kláštera se samozřejmě dotkly všechny historické a společenské změny, procházející českými zeměmi. Za husitských válek byl vydrancován a vypálen. K obnově došlo až za vlády krále Jiřího z Poděbrad, který byl spřízněn s jeho zakladatelem.
 
Graficke pismenko Novou podobu vtiskl klášternímu areálu opat Václav Vejmluva, který povolal do Žďáru významného architekta Jana Blažeje
 
Graficke pismenko Santiniho, a tak započala éra proměn areálu do podoby jednoho z nejvýznamnějších
 
Graficke pismenko církevních sídel své doby.

Text: historie
30.10. 2003 -

tianDe Praha

V r. 1252 založil Boček z Kunštátu cisterciácký klášter, který pak proslul kolonizační a hornickou činností a patřil mezi nejzámožnější v českých zemích. Jeho fundátory byli Bočkovi potomci páni z Kunštátu a pak jejich potomci knížata z Münsterberku. Kníže Karel Münsterberský vyměnil klášter s olomo…
historie - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava

Prohlídkové okruhy:

Zámecký okruh - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Studniční kaple a Santiniho expozice, expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze. Doba trvání prohlídky je 60 - 80 min.
Umění baroka - samostatná prohlídka expozice ze sbírek Národní galerie v Praze.
Galerie Kinský…
turistické - E.H. podle http://www.zamekzdar.cz
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu