hrad Zkamenělý zámek

Česká Cikánka, Starý Karlštejn

Graficke pismenko Hradiště pochází pravděpodobně z doby halštatské. Dosahuje malých rozměrů, jen asi 85 x 55 metrů. Vrcholový skalní srub je obklopen dvojím příkopem ve tvaru půlměsíce. Jediným viditelným pozůstatkem obranného tělesa je krátký val na jižní straně, který uzavírá mezeru mezi dvěma skalními útvary. Nejstarší stopy osídlení pocházejí z mladší doby kamenné. Podle nálezů z 13.-14. století zde pravděpodobně existoval ještě ve středověku malý dřevěný hrádek.

Text: historie
29.10. 2003 - Čtverák,Lutovský,Slabina,Smejtek - Encyklopedie hradišť v čechách