Křepenice

Graficke pismenko Ves Křepenice se připomíná poprvé už ve falzu hlásícímu se k r. 1045; ve skutečnosti tato listina, ve které je z Křepenic darován člověk břevnovskému klášteru, pochází až z r 13. století. V r. 1322 daroval Křepenice Jan Lucemburský Heřmanovi z Miličína, později se i s Miličínem staly majetkem Rožmberků. P r. 1352 byly připojeny k rožmberským Sedlčanům. V r. 1580 prodal Vilém z Rožmberka Sedlčany i s Křepenicemi rožmberskému regentovi Jakubu Krčínovi z Jelčan, proslulému budovateli jihočeského rybníkářství.

 
Graficke pismenko Krčín, jenž na úhradu trhové ceny postoupil Vilém z Rožmberka svou tvrz Leptáč u Netolic, vybudoval si v Křepenicích počátkem 80. let 16. století honosnou renesanční vodní tvrz, které dal pyšně jméno Nový hrádek Krčínov na Křepenicích. Rok dokončení hlásá letopočet u stavebníkova hesla a jména nad vchodem (1584). Hlavní budova tvrze byla postavena na okraji vsi v obdélníkovém prostoru, ohrazeném zdí se čtyřmi „baštami“ v rozích; bašty měly renesanční štíty. Do tvrze byl přístup jako dnes, nejprve po dlouhém kamenném mostě (přes inundační plochu přilehlého rybníka nazývaného Návesník) k první bráně u levé bašty. Za zadní „branou“ (ve skutečnosti jenom překlenutý otvor v ohradní zdi) byl poplužní dvůr. Obytná věžovitá stavba čtvercovitého půdorysu má dnes dvě podlaží. Podle urbář z r. 1637 měla 24 místností, 8 sklepů suchých a 3 podzemní; 8 pokojů, 6 komor a mázhaus byly malované. Zbytky renesančních nástěnných maleb se dodnes dochovaly v třech místnostech horního patra (kartuše a postavy patrně mytologických osob).
 
Graficke pismenko Podle zvláštní smlouvy uzavřené brzy po koupi měl statek po Krčínově smrti připadnout zpět Vilému z Rožmberka. Když pak Krčín na začátku r. 1604 zemřel, byly Sedlčany i s Křepenicemi a příslušenstvím předány Zdeňkovi Vojtěchu Popelovi z Lobkovic, protože Vilémův dědic Petr Vok z Rožmberka mu je prodal.
 
Graficke pismenko Později byl statek připojen přímo k panství Vysoký Chlumec. Horní část obytné budovy byla upravena jako sýpka, čímž byl objekt vážně poškozován, zejména jeho vnitřní výzdoba. Zničena byla i sgrafitová omítka.

Text: historie
19.7. 2009 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy