Boreč

Graficke pismenko Obec Boreč leží pod stejnojmenným vrchem (449 m n. m.) 4 km západně od Lovosic; o původu jména svědčí dodnes borové lesy. Svahy Borče jsou Národní přírodní památkou, chráněné území Borečský vrch bylo vyhlášeno již v roce 1951, jeho výměra je 18,7 ha. Jev, odborně zvaný ventaroly, je příčinou toho, že se v okolí výdechů teplého vzduchu neudrží sníh. Díky teplu je zde možno i v zimě potkat mloka skvrnitého, nebo vidět kvést sedmikrásky. Kdysi dávno, za časů bájných knížat, prý měli kolem kopce Boreč putovat poslové mezi Stadicemi a pražským Vyšehradem, na kopec si údajně troufla vystoupit jen odvážná kněžna Libuše a zde hovořila s Bohy. Kopce se lidé báli ještě v 19. století, vyprávěli si, že otvor v Borči býval kdysi bezedný, ale že bylo rozkázáno jej zasypat. Dlouho se to nechtělo dařit, až konečně mohutný balvan se zachytil v prohlubni a její zasypání umožnil.

 
Graficke pismenko První písemná zmínka o osadě Boreč však pochází teprve z 1227, kdy byla rozdělena na části, z nichž jedna patřila svatojiřskému klášteru na Hradčanech a druhá místním vladykům (připomínán je Chval). Tvrz střídala majitele, až v r. 1588 ji Jan Rút z Dírného přestavěl na renesanční zámek. Tehdy stál vedle panského sídla poplužní dvůr s dalšími hospodářskými objekty a vlastní pivovar. Další z mnohých držitelů panství, František Václav Rajský, nechal přestavět zámek v barokním slohu. v západním křídle vznikla zámecká kaple, jižní křídlo sloužilo k ubytování služebnictva. v r. 1802 byl zámek prodán knížeti Josefu Schwarzenbergovi, který jej připojil ke svému lovosickému velkostatku. Zrušil však rytířský sál s freskami a kapli. Po pozemkové reformě roku 1924 se stal zámek v Borči součástí zbytkového velkostatku a byl rozparcelován. Po revoluci v roce 1945 byl sloučen s lovosickým Státním statkem. v 70. letech dal ONV v Litoměřicích zámeček opravit. Pro restituční spory zámek v současnosti pomalu chátrá. Na návsi v Borči je kaplička. v obci jsou připravovány vodohospodářské stavby (vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod). Ves má v současnosti pouze 24 stálé obyvatele. Rodačkou z Borče byla matka Dr. Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola. v dětství zde často pobýval i sám Tyrš.

Text: historie
9.6. 2005 - Lovosický dnešek 5/2003 (HK)


OOO