Graficke pismenko Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní stavba s odsazenou apsidou. Obdélná sakristie je vystavěna v ose kostela. V západním průčelí kostela vyzdvižena věž. Hlavní fasáda je trojosá členěná pilastry a nikami, završená štítem. Zařízení kostela je novorenesanční. Na hlavním oltáři je umístěn obraz Nanebevzetí Panny Marie z roku 1891.

 
Graficke pismenko V chrámové věži visely dva zvony, zrekvírované roku 1917. Třetí zvon pak byl zrekvírován roku 1942 a odvezen. Před likvidací však byl uchráněn a roku 1946 se navrátil, aby byl znovu zavěšen ve věži kostela.

Text: popis
20.8. 2010 - Pavel Vítek – zdroj: Kolektiv vědeckých pracovníků Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze, Umělecké památky Čech 3 (P – Š), Academia Praha 1980


OOO