Graficke pismenko Masarykova chata stojí na místě horské osady Scherlichgraben vzniklé na přelomu 17. a 18. století. Chata na Šerlichu byla postavena v letech 1924 - 25 Klubem českých turistů podle projektu brněnského architekta Bohuslava Fuchse. Základy položeny 25. 3. 1924. Otevřena pro veřejnost byla dne 14. 9. 1925 za účasti Aloise Jiráska. Roku 1935 byla před chatou byla odhalena busta prezidenta T. G. Masaryka od Leoše Kubíčka. Za 2. svět. války Němci chatu přejmenovali na Hitlerbaude a bylo tu středisko Hitlerjugend. Po válce bylo chatě vráceno její původní jméno, bohužel jen do počátku padesátých let. Pak se z Masarykovy chaty stala jen "chata ČSTV na Šerlichu". Další přejmenování spadá do roku 1990, od kdy nese opět Masarykovo jméno. Stejné osudy jako chata sdílela i busta presidenta Masaryka.

Text: historie
13.4. 2006 - Pavel Vítek