Graficke pismenko Výše uvedený text, který jste právě dočetli, vycházel ze situace v roce 2004. Místo jsem znovu navštívil až v prvních měsících roku 2006. A k mému překvapení se situace v okolí tvrziště radikálně změnila a dá se očekávat že se bude měnit dál. Na rozdíl od roku 2004, kdy tvrziště leželo na okraji zástavby, přesto v dostatečné vzdálenosti od ní, a v podstatě na okraji pole, dnes ho postupně začíná velmi těsně obklopovat všudy přítomná agresivní zástavba nově budovaných domů (viz fotografie). Štěstím zůstává, že oplocení domků respektuje okraj tvrziště. Ale je to štěstí relativní. Je víc než jisté a budoucnost to jistě potvrdí, že i tak se velmi zrychlí proces zániku tohoto místa. A to díky tomu, že se především stane místem her dětí a jejich vítaným cílem v ještě větší míře než tomu bylo doteď. Bude jistě zajímavé sledovat změny s odstupem dalších let.

 
Graficke pismenko K březnu roku 2006 lze tedy konstatovat, že zástavba nově obklopila tvrziště ze severní a západní strany. Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat zastavění i zbylého volného prostranství, kde je zatím poměrně úzké pole, bude jistě brzy obklopeno i na straně zbývající, tedy jižní…

Text: turistické
1.5. 2006 - Roman Řezáč