1. TRASA - malý konvent, dvoupatrová kaple sv. Andělů strážných, velký konvent s křížovou chodbou, rajským dvorem a kapitulní síní, klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie. 2. TRASA - Expozice Písemnictví v jižních Čechách ve velkém konventu.

 
Graficke pismenko Délka prohlídky 1. TRASA - 60 min., max. počet osob 50, 2. TRASA - 45 min., max. počet osob 50.
 
Graficke pismenko Fotografování: zdarma
 
Graficke pismenko Filmování: zdarma

Text: otvíračka
7.10. 2003 -