Cisterciácký klášter svatá trnová koruna

(Sancta spinea Corona) založil roku 1263 Přemysl Otakar II.k posílení moci na jihu Čech. Díky četným obdarováním a kolonizačnímu úsilí mnichů rozrostly se statky kláštera v průběhu 14. stol. do ohromných rozměrů a zasahovaly až za Zlatou stezku na Volarsku.Klášter patřil k největším držitelům půdy a bohaté příjmy z desítek dvorů a vesnic dovolovaly mnichům okázalou výstavbu klášterního chrámu a celého konventu. Bohatství způsobilo že se pro klášter začalo používat názvu Zlatá koruna.

 
Graficke pismenko V roce 1420byl řádový dům dobyt husity a jeho statků se pod zaminkou ochrany zmocnili Rožmberkové. Klášter tak ztratil hospodářskou základnu a jeho význam na dlouhou dobu značně poklesl. Rožmberkové s ním nakládali jako s vlastním majetkem a Petr Vok z Rožmberka jej spolu s českokrumlovským prodal císaři Rudolfu II.
 
Graficke pismenko Na začátku 17. století klášter znovu ožil stavebním ruchem, ale naděje na zlepšení celkového stavu byla jen přechodná. Po Bílé Hoře se Zlatá Koruna dostala do majetku Eggenbrků a od roku 1719 patřila Schwarzenberkům. Až v průběhu 18. století se postavení kláštera znovu upevnilo a za Bohumíra Bulanského došlo k radikálním stavebním úpravám celého konventu. Roku 1785 zlatokorunský klášter jako neužitečný z rozkazu císaře Josefa II.
 
Graficke pismenko Roku 1878 získali zrušený klášter znovu Schwarzenberkové a v objektu byla zřízena lesnická škola později vojenské bělidlo.
 
Graficke pismenko Od roku 1801 se v něm vyráběli bavlněné látky a sukna, pak zde byla zřízena slévárna a továrna na výrobu stojů. Když v roce 1908 výroba zanikla, přikročilo se k menším opravám, které trvaly s přestávkami až do počátku padesátých let.
 
Graficke pismenko Komunistická éra nepřála církevním památkám a klášter chátral až do konce sedmdesátých let devatenáctého století. V roce 1995 byl zlatokorunský klášter prohlášen národní kulturní památkou a v současnosti je ve správě Státního památkového úřadu v Českých Budějovicích pod jehož patronací probíhají aktuální rekonstrukční práce i nové interiérové instalace tak, aby byl důstojným způsobem ctěn odkaz cisterciáckých mnichů i stavitelů řádového domu ve Zlaté Koruně.

Text: historie
7.10. 2003 -