Hrad z konce 13. stol., založen pány ze Mšeného. Zanikl poč. 15. stol. Nad hradem lze najít pozůstatky slovanského hradiště.
Hlavní obrázek místa
Šebín 2012
© František Kinař, 04/2012
Graficke pismenko Nad obcí Levousy jsou pozůstatky hradiště s naznačenými valy a zbytky zdiva hradu (středověké tvrze) Šebín ze 13. století. Místo je jen několik kilometrů od Libochovic, kde můžete navštívit zámek. Když přijedete do Levous od mostu přes řeku Ohře uvidíte polevu poštovní schránku a hned za ní úzkou silničku do kopce k chatám. Po ní půjdete až k poslednímu rozcestí a dáte se vlevo podél chat, po pravé straně budete mít pole. Za poslední chatou asi 30 m je úzká pěšina z kopce do lesa. Ta vás zavede na ostroh s dobře patrnými nerovnostmi po hradním příkopu. Když dojdete až k okraji ostrohu najdete na jeho příkré straně obrácené k řece Ohři ...
28.9. 2003

  historie

  Šebín – ostrožný hrad, který vznikl v roce 1279. V roce 1350 vlastnil hrad Jan ze Šebína a později patřil panům ze Mšeného a Ryznburka. Počátkem 15 století náležel Předborovi z Ronova a Šebína, který jej roku 1415 prodal Vilému Zajícovi z Hazmburka. Později hrad zanikl.
  28.9. 2003
  Doplňující informace
  Počátky hradu nejsou zcela jasné. August Sedláček se domníval, že se původně měl jmenovat Rýzmburk a že se po něm v roce 1279 psal Půta ze Mšeného. Jméno Šebín je doloženo až k roku 1362 v predikátu Jana z Šebína. Poslední zmínka pochází z roku 1415. Páni z Házmburka připojili Šebín nejprve k Budyni nad Ohří a později k Mšenému. Při prodeji tohoto panství v roce 1564 Janovi Staršímu z Lobkowitz se uvádí jako pustý.
  © Tomáš Durdík, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, 5.1. 2008
  Šebín
  Vznikl pravděpodobně ve 2. polovině 13. století v těsné blízkosti slovanského hradiště Levousy. Nejspíš patřil k Mšenému, protože Půta ze Mšeného se uvádí roku 1279 i z Rýzmburka, což bylo zřejmě původní jméno hradu, které se však neujalo (A. Sedláček). Počátkem 14. století došlo k rozdělení Mšenského panství. Kolem roku 1350 je doložen Jan ze Šebína, je uváděn ještě roku 1376. Jeho nástupcem se stal Předbor z Dubé a z Ronova, který zemřel po

  vladimír kotek , 21.3. 2010

  pověsti

  O divých ženách
  Známe přec ty divé ženy, které nedaly naším otcům a matkám spáti. Dosti jsme o nich slýchávali. Když hrad Šebín byl tak opuštěn a v troskách, býval sídlištěm divých žen, kterém děsily celé širé okolí. Zdržovaly se tam se svými muži a zasedaly u petrovského stolu. Děti rodily znetvořené, pravé obludy s velkou hlavou. Proto divé ženy vycházely od svých mužů proměněné za cikánky. Chodily po okolních vesnicích a kde mohly, křesťanské matce

  © Antonín Glanc, 5.1. 2008
  O tajné chodbě
  O tajných chodbách na Šebíně, které v dávných dobách prý až na Hazmburk vedly, lid si vyprávěl mnoho podivných věcí. O rozsáhlých sklepeních plných zbraní, drahých kovů a starého vína, sloužících za útočiště a skrýši domácím pánům, když nepřítelem byli ohrožováni. Záhada temných sklepů a chodeb byla tím tajemnější, když nikomu v nové době nepodařilo se do nich vniknouti. Fantazie lidu způsobila, že skutečně jeden osadník z Livous po

  © Antonín Glanc, 5.1. 2008

  popis

  Hrad navazuje přímo na starší hradiště, jehož část s nepřehlédnutelnými valy mohla sloužit i jako předhradí. Vlastní nevelký hrad má zhruba hruškovitý obrys, od plochy hradiště je oddělen mohutným příkopem. Jeho širší přední část vykazuje zbytek obvodové fortifikace. Užší zadní je vymezena reliéfním reliktem s jámou v jihozápadním nároží, považovanou některými autory za zbytek věže.
  © Tomáš Durdík, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, 5.1. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Litoměřice  (LT)
  Křesín