Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz

Graficke pismenko Jeden z nejslavnějších klášterů Prahy založený sv. Anežkou Českou byl v době svého vzniku stavbou vskutku jedinečnou – poprvé byla gotika užita u takto rozsáhlého areálu. Jedná se rovněž o nejstarší zachovanou cihlovou architekturu – obdélná budova konventu klarisek při severovýchodním rohu je vystavěna z nápadného režného cihlového zdiva, které je podepřeno množstvím opěráků. Kolmo k ní přiléhá raně gotické tělo kostela sv. Františka z Assisi, který byl vzkřísen z mrtvých v průběhu minulého století. Jeho západní průčelí je tvořeno umělými pískovcovými deskami (pryskyřice a křemičité písky roztavené v kámen). Chrám sloužil pro potřeby konventu minoritů – další to součásti areálu Anežského kláštera. Gotická svatyně zasvěcená sv. Salvátoru (vystupující k východu směrem k budově Ministerstva průmyslu a obchodu) sloužila jako královské pohřebiště Přemyslovců – byl zde pohřben Václav I., Kunhuta Uherská či dcera Václava II.

 
Graficke pismenko Anežský klášter rozprostírající se v samém severovýchodním cípu historického území Starého Města je od roku 1978 národní kulturní památkou a dnes v něm sídlí jedna ze sekcí Národní galerie v Praze. V současné době je zde umístěna stálá expozice „Středověké umění v Čechách a Střední Evropě“. Plocha přiléhající k severovýchodnímu nároží je již několik let obestavěna vlnitým plechem, stromy zde chrání bednění, prostor je částečně rozkopán - předpokládaná rekonstrukce však již dlouho bez hnutí stojí.

Text: turistické
16.9. 2003 - Mass, Turyna Petr


© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu