Graficke pismenko R. 1812 se kostelecké panství spolu se sousedním borovnickým statkem stalo majetkem vedlejší větve Kinských. První držitel, syn knížete Ferdinanda, hrabě Josef Kinský, si dal postavit v r. 1829 – 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha na západním okraji města po levé straně silnice k Častolovicím nové sídlo – empírový zámek, který na rozlišení od staršího barokního zámku nese označení nový zámek. Stojí na rovině, která se povlovně svažuje západním směrem a na jihu prudce spadá do údolí Divoké Orlice.

 
Graficke pismenko Tento zámek byl skutečným rodinným reprezentačním sídlem. Po architektonické stránce bývá srovnán s poněkud prostším pražským letohrádkem Kinských (v dnešních Petřínských sadech), který krátce předtím postavil rovněž J. Koch. Nový zámek je jednopatrová stavba obdélníkového půdorysu se suterénem a zvýšeným přízemím. V podélných průčelích je vždy po jedenácti okenních osách, v bočních po pěti. Oboustranný středový rizalit má v podélných průčelích tři okenní osy a je opatřen na obou stranách předsunutým portikem, jehož sloupy před hlavním průčelím jsou do úrovně prvního poschodí, kdežto na zahradní straně dosahují téměř výšky budovy. Ve zvýšeném přízemí byly umístěny reprezentační místnosti, především velký sál s bohatým štukovým stropem, klubovny, pracovna a také velká, původně pozdně empírová knihovna, dnes zařízená pseudoempírově. První poschodí bylo určeno obytným účelům. Původně v něm byla také zámecká kaple, která však byla přemístěna ještě v 19. století do klenuté místnosti v suterénu. V kapli je oltářní obraz Madony na trůně s děťátkem, malovaný na dubové desce, dílo významného českého malíře první poloviny 19. století Františka Ttkadlíka, a kamenná soška Madony od Emanuela Maxe.
 
Graficke pismenko Kostelecký nový zámek se řadí k nejhodnotnějším empírovým stavbám svého druhu u nás. Kolem je rozsáhlý anglický park (42 ha), který vznikl současně se zámkem; je přírodní rezervací, v níž rostou také některé vzácné stromy. Zámek a park tvoří harmonický, jednotně řešený komplex, u nás ojedinělý. R. 1847 byly u zámku postaveny podle návrhu E. Christena hospodářské budovy.
 
Graficke pismenko V době stavby nového zámku náležely ke kosteleckému panství, s nímž byl r. 1830 spojen i bývalý borovnický statek, 23 vesnice. Město Kostelec nad Orlicí mělo od konce 18. století regulovaný magistrát a nepodléhalo tedy patrimoniální správě.
 
Graficke pismenko Nový zámek byl sídlem rodiny Kinských do r. 1945. Poté byl ve správě Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje v Pardubicích.

Text: historie
1.6. 2005 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989