Shrnutí

Graficke pismenko Zakladatelé kaple byli Jan z Mülheimu a kramář Kříž, konšel Staroměstské radnice – ten pro dobro věci věnoval pozemek se sladovnou a zahradou. Jan Hus zde kázal naposledy v únoru roku 1413 (už r. 1410 papež marně nařízoval její zrušení). V několika dalších letech se zde kázalo “ve stejných šlépějích”, ale po vypuknutí husitské revoluce přestává být středem dění. Zásadní přestavbou přešla až r. 1548, kdy byl prostor na místo dřeveného stropu zaklenut na tři řady sloupků. Roku 1612 kaple přechází pod Jednotu bratrskou, ale 1622 ji bohužel získávají na 16 let jezuité. Když jí r. 1638 předávají universitě, jsou již veškeré památky na mistra Jana zničeny. Podobně si počínali po roce 1661, kdy ji od university odkoupili. Vše bylo završeno technickým posudkem o stavu kaple, který byl vydán r. 1785 – klenba byla prý těžko opravitelná, popraskaná, případný požár (!) krovu údajně ohrožoval okolní stavby. Bylo zdůrazněno, že zbouráním kaple se získá nejen stavební materiál, ale i prostor. Zkrátka – Betlémská kaple se dočkala podobného osudu, jako mnohé ostatní církevní stavby v té době. Souhlas ke zboření byl vydán o rok později. Zachovala se studna a několik zdí, zejména ty, které byly začleněny do okolních budov. Poté zde r. 1837 vyrostl třípodlažní dům (který značně poničil zbývající zdivo), který zde stál až do roku 1948, kdy se konečně mohly (nebralo se přílišné ohledy na vlastnická práva k novému domu, který musel být vyvlastněn) naplnit snahy již několika generací o rekonstrukci kaple. Po průzkumu situace se podle dobových popisů a vyobrazení začlo s novostavbou – zahrnuto bylo i několik zachovalých zdí původní Betlémské kaple.

Text: historie
21.8. 2003 - Mass, Turyna Petr


OOO