Notice: Undefined variable: pgTitle in /var/www/hrady/https/funkce_oid_first.php on line 142 , Sušice I

Graficke pismenko První podnět k výstavbě rozhledny na Svatoboru dal Klub Českých turistů v Sušici spolu s místním okrašlovacím spolkem. Architekt Vratislav Pasovský jim zdarma vypracoval projekt 25 m vysoké kamenné věže. Výstavba byla prováděna v letech 1895 až 1899 a po dokončení turistické útulny byla 8.9.1900 slavnostně zpřístupněna veřejnosti. Asi v roce 1905 byla původní chata zničena požárem. Samotná věž se postupem času začala naklánět a v roce 1934 se zřítila.

 
Graficke pismenko Ještě v roce 1934 bylo započato se stavbou nové, 28 m vysoké kamenné rozhledny, která byla již 3 měsíce po zahájení stavby dne 12. srpna 1934 slavnostně otevřena. V roce 1935 byla při rozhledně postavena chata v alpském stylu.

Text: historie
18.12. 2005 - L.P. / Nouza J., Rozhledny Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství 555, Liberec 1999