Zřícenina raně gotického hradu bergfritového typu z konce 13. st. Zakladatelem byl zřejmě Léva z Jankova. Hrad zpustl v 1. pol. 16. st. Zachována zůstala válcová věž, předhradí, příkopy, valy a zbytky hradeb.
Hlavní obrázek místa
© Stanislav Drda 04/2006
Graficke pismenko Vydejte se vláčkem do zastávky Chřenovice - podhradí a několik málo kroků odtud se nalézají nevelké zříceniny hradu. Vlastně jedinou dominantou je věž a několik malých zdí.
28.5. 2002

  historie

  Zbytky původně strážního hradu Chřenovice (dříve též Křenovice) se tyčí na skalním ostrohu při soutoku říčky Jestřebnice se Sázavou. Přesné záznamy o založení hradu chybí, ale pravděpodobně byl vystavěn před r. 1289, a to Lévou z Janovic, který se v Chřenovicích připomíná v letech 1289–1318. Na hradě poté sídlil rytířský rod z Chřenovic, jehož nejznámějším představitelem byl Milota z Chřenovic zvolený v r. 1421 na čáslavském husitském sněmu do

  Stanislav Drda, 21.4. 2006
  Chřenovice hrad
  V půvabné krajině při řece Sázavě, tu právě stromovím posázené, nedaleko Ledče, tam, kde řeka se ohýbá okolo hory, spatřují se zříceniny hradu Chřenovského, jehož věž nad okolní výšiny vyniká. Stával týž hrad na skalnatém ostrohu mezi údolím Sázavy a dolem bezejmenného potůčku, který tu do Sázavy padá. Od severní pláně oddělen býval dvěma hlubokými příkopy, a to menším, který byl při vlastním hradě, a druhým hlubším a širším. Mezi oběma příkopy

  A. Seláček, Hrady, zámky a tvze České XII, 6.2. 2009

  popis

  Z hradu, jehož půdorys představoval nepravidelný trojúhelník, se kromě zbytků zdiva několika budov dochovala takřka 20 m vysoká válcová věž se zdmi silnými až 2,5 metru. Původně se do ní vstupovalo po pavlači z hradebního ochozu, dnes je vstup do věže umožněn skrz uměle prolomený otvor u paty věže. Areál hradu je nyní zalesněn, ale kolem hradiště se táhne dodnes zřetelný hradní příkop.
  14.12. 2008
  Několik postřehů z návštěvy. Jedná se o vlastní pozorování (vokometrie), jejichž věrohodnost nemusí být 100%. Šířka parkánové zdi činí 97 cm, zeď je založena na pasu o širokém rozpětí. Kapsy po lešení v této zdi jsou velmi mělké (štenýřové lešení). Názorná je odlišnost vzhledu základového (podzemního) a lícového zdiva. Šířka hlavní hradby činí 226 cm, což je poměrně hodně. Můžeme říci, že jádro bylo obehnáno opravdu vážnou překážkou pro

  Jan Večeřa, 18.2. 2016

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Vysočina
   Havlíčkův Brod  (HB)
  Chřenovice