Graficke pismenko Dávná brána staroměstské fortifikace v těchto místech se jmenovala U sv. Ambrože, později ji nahradila Horská. Tento vnitřní pás hradeb byl po založení Nového Města bezpředmětný, proto postupně chátral. Od svého špatného stavu poté získala svoje přízvisko Odraná. Taková brána se však Královu dvoru, od roku 1383 sídlu našich králů, dělala poněkud ostudu. Proto byla stržena, aby zde mohla být vystavěna nová, spíše než obranná reprezentativní brána (též se zde vybíralo clo).

 
Graficke pismenko Stavba začala roku 1475. Původní stavitel mistr Václav na svůj úkol nestačil, prací se tedy ujal Matyáš Rejsek z Prostějova. Když se r. 1483 král Vladislav přesunul opět na Pražský hrad, nebyla tato Nová brána dokončena – uvažovalo se o zboření. Využita však byla jako skladiště střelného prachu. Poškozená výzdoba z pruského obléhání města byla sejmuta r. 1799, dnešní podoba z novogotické přestavby od Josefa Mockera pochází z r. 1886.

Text: historie
17.8. 2003 - Mass, Turyna Petr