Graficke pismenko Na ostrohu Šance vedle hráze přehrady se nachází staré knovízské hradiště z rozhraní doby bronzové a železné, které se dochovalo dodnes. Hostivařské hradiště, které je archeologickou památkou 1. kategorie, se rozkládá na ostrohu, obtékaném ze tří stran Botičem. Bylo vybudováno v místech, které bylo v průběhu celého pravěku hustě osídleno. Pocházejí odtud nálezy ze starší doby železné – halštatské (5. až 6. stol. před n. l.). Slovanské osídlení spadá do sklonku starší a střední doby hradištní, tedy do 8. až 9. stol. n. l. Z původní opevňovací soustavy se dochovaly trosky, dodnes je patrný val, chránící ostroh od východu, a zbytky opevnění lehčího typu nad svahy spadajícími do údolí Botiče. Dochované zbytky valů jsou pozůstatky opevnění, vybudovaného z hlíny kamene a těžkých dřevěných klád. Z hradiště býval dobrý výhled nejen na Hostivař, ale i na staré dálkové cesty až k Posázaví. Zaniklo ve střední době hradištní velkým požárem, po kterém lze nalézt stopy ještě dnes – tzv. spečené valy.

Text: historie
13.8. 2003 - Tereza Bezpalcová