Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme .... Vložit nový komentář

1.6.2004 00:00
Z kůru kostela sv. Jakuba Staršího zazněly po 96 letech znovu varhany

Kostel sv. Jakuba Staršího je v Petrovicích zdaleka nejstarší stavebně historickou památkou. Původní stavba vznikla již ve druhé polovině 13.století. V první polovině 18.století, v době baroka, byl raně gotický kostelík přestavěn do barokní podoby. Předpokládá se, že zřejmě při této přestavbě vznikl v západní části sálu hudební kůr (kruchta, t.j. vyvýšená tribuna v úrovni patra určená pro varhany, zpěváky a hudebníky), na níž byly někdy později umístěny varhany.
Další velká rekonstrukce, jejímž záměrem tentokrát bylo vrátit kostelu středověkou, gotickou podobu, proběhla v roce 1910. V jejím průběhu byla sňata již chátrající nástropní freska sv.Trojice a nahrazena dřevěným tabulovým stropem, spočívajícím na sedmnácti trámech. Podobně byla zadaptována i kruchta, kterou nesou dvě dřevěné konzoly. Tyto úpravy vedly ke snížení stropu. V kostelní lodi tak byly sice vytvořeny výborné akustické podmínky, ale z kůru musely být odstraněny varhany, jejichž píšťaly se pod snížený strop již nevešly. Místo nich se zde instalovalo harmonium, které později nahradila moderní technika, keyboard. Tento nástroj dokáže sice napodobit mnohé instrumenty, ale se zvukem originálů se srovnávat nemůže.
Možnost získat pro kostel sv. Jakuba Staršího skutečné varhany se naskytla v letošním roce. Originální barokní nástroj stál donedávna ve venkovském kostelíku sv. Jiří v Lukově (u Kladna), kde se je někdo pokusil rozebrat a zřejmě odcizit. Proto byly varhany z kostela, kde se již ani nekonaly pravidelné bohoslužby, odvezeny. Po rekonstrukci byly 26.května 2004 instalovány na kůru petrovického kostela. Ještě toho dne se kostelní lodí rozezněly jejich tóny. Jak nástroj funguje, vyzkoušel osobně organolog Arcidiecéze pražské Ing. Marek Čihař.
Originální barokní varhany pocházejí pravděpodobně z poloviny 18.století. Nejstarší nalezený nápis na zadní stěně skříně nese vročení 1753. Někdy v té době byl nástroj postaven do kostela v Pálči u Kladna. Koncem 19.století byl přemístěn do Lukova, jak o tom svědčí další nápis: "Tyto varhany byli od Palče co nepotřebné se přivezeny a zde znovu opraveny, takže mohlo Te Deum zas slavně na ně hráti. Psáno v Lukově dne 7.září 1890" Další nápis připomíná, že v tomto roce byly varhany opraveny a laděny a také důležitou událost toho roku: "Léta Páně 1890 při povodni 7.září po zpadnutí třech oblouků mostných v Praze Karlova starce."
Nyní našel tento vzácný nástroj své místo na kůru petrovického kostela. Zdejší římsko-katolická farnost jej může získat pouze za cenu jeho rekonstrukce. Do sumy, kterou musí zaplatit, jí však chybí 100 tisíc Kč. Proto vkládá naděje na shromáždění potřebné částky do sbírky. Myslím, že by mohla být úspěšná. Vždyť mnozí z nás mají ke kostelu sv. Jakuba Staršího hluboký vztah a oblíbili si také koncerty, které se zde pořádají již několik let.
Dana Picková

Římsko-katolická farnost u sv. Jakuba Staršího v Petrovicích
se obrací na petrovické občany, kteří by jí mohli pomoci shromáždit potřebnou částku na zaplacení rekonstrukce varhan:
Pomozte kostelu sv. Jakuba v získat
ORIGINÁLNÍ BAROKNÍ VARHANY,
které by mohly být využívány pro bohoslužby i koncerty.
Hodnotu sponzorského daru lze odečíst od základu daní.
Informace: Římsko-katolická farnost Praha - Petrovice u sv. Jakuba Staršího,
Praha 10 - Petrovice, Edisonova 17, tel: 274 860 428 (P. ThMgr. Vladimír Kalík)