Graficke pismenko První zmínka o Zvěstově pochází z přídomku Mareše ze Zvěstova z roku 1383, tvrz je poprvé připomínána za Jindřicha z Královic v letech 1440-43. Dochovala se z ní jednoduchý věžovitý palác s mohutným zdivem až 240 cm silným.

 
Graficke pismenko Během dalšího století se na Zvěstově vyskytují majitelé z různých rodů – ze Sněžného, z Leskovce (1457), Škopkové z Bílých Otradovic (1509) a od roku 1541 Vidlákové Radimovští ze Slavkova. Nejspíše za nich byla tvrz rozšířena k severu o část s průjezdem a od východu bylo přistavěno nové renesanční křídlo, fasády byly vybaveny sgrafity.Tvrz tak od té doby tvoří nárožní část na styku obou křídel.
 
Graficke pismenko Od roku 1603 drželi Zvěstov Skuhrovští z Talmberka za nichž (snad v důsledku válečných škod) utrpěla natolik, že ji po polovině 17. století musel nový majitel Jan Kryštof Malovec z Malovic nechat obnovit. Časté střídání majitelů po roce 1719 stavu zámku opět neprospělo a z popisu vypracovaného roku 1755 je znát jeho značná zchátralost. Této stav částečně napravil až po roce 1820 Jan Wolf – popis pořízený pro soudní odhad roku 1827 působí již mnohem lépe. Střídání majitelů však pokračovalo i dále, údržba se omezovala jen na nejnutnější zásahy a to i po roce 1948, kdy zámek převzal stát patřil zámek státu.
 
Graficke pismenko K definitivní zkáze zřejmě zámek vykročil v 60. letech 20. století, kdy ztratil uživatele a tím i tu trochu údržby, kterou do té doby měl. Objekt byl opuštěn, interiéry zbaveny veškerého příslušenství, renesanční přístavba severního křídla se zřítila, ve zbytku budovy je zdivo plné prasklin, místy propadly stropy. Situaci by mohla zachránit jen důkladná finanční injekce v řádech nejméně desítek milionů, na níž však nejspíše restituenti nebudou mít prostředky.
 
Graficke pismenko Roku 2016 získala zámek do svého majetku obec Zvěstov, jaké s ním má plány do budoucna zatím není známo.

Text: historie
12.4. 2004 - Pavel Zany Komárek