Graficke pismenko Tvrziště - terénní pozůstatky vodní tvrze, najdete v Dolních Životicích poblíž obecního úřadu. Leží na soukromém pozemku při okraji obce, v cípu mezi místní komunikací vedoucí do Mikolajic a železniční tratí.

 
Graficke pismenko Budete-li se ptát místních, tak mladší spíše mluví o hradu a starší místo znají pod názvem Polákovo kolo. Pokud si budete chtít tvrziště prohlédnout, je určitě rozumnější učinit tak po domluvě s majitelem pozemku, který bydlí v domku vedle tvrziště.
 
Graficke pismenko Stáří tvrze je jen odhadováno na počátek 13. stol. Podle některých autorů, však zde tvrz mohla stát i dříve. Jádro tvrze se nacházelo na obdélníkové vyvýšenině na ploše přibližně 19 arů, velikosti asi 24 m x 33 m, s dlouhou osou obdélníka orientovanou ve směru sever - jih. Tato plocha byla využívaná někdy na přelomu 19. a 20.stol. jako místní ochotnické přírodní divadlo a snad z té doby je i zbytek zachované kamenné zdi výrazně vystupující nad terén i když někteří autoři ji pokládají za starší. Naproti tomu kamenné zdivo při okraji vodního příkopu, které lze dobře sledovat od horního okraje příkopu tvořeného jádrem tvrziště až téměř nad dno příkopu, může být snad starší.
 
Graficke pismenko Příkop, ač v mapách zakreslovaný jen při části obvodu jádra tvrziště, je dodnes dobře patrný po celém obvodu jádra. Dno příkopu je vlhké, zarostlé místy rákosem jinde křovím a čas od času, podle výše hladiny okolních toků, se v něm objevuje voda. Příkop je i dnes hluboký místy i více jak 3 m a široký až 20 m. Voda do příkopu byla nejspíše přiváděna z místní říčky Hvozdnice, která protéká asi 100 m jižně od tvrziště.
 
Graficke pismenko Za příkopem je dobře patrný val, široký i několik metrů. Podle pamětníků byly dříve patrné náznaky ještě dalších dvou valů a to v jihovýchodním směru, kde jsou dnes pole.
 
Graficke pismenko Toto velmi pěkně zachované tvrziště určitě nadchne všechny milovníky starých hrádků a tvrzi.

Text: turistické
4.8. 2006 - L.P.