Graficke pismenko První zmínka o boleradickém hradě je z r. 1373. Podle jednoduchého půdorysu lze však usuzovat, že byl postaven již dříve. Objekt neměl výhodnou polohu, neboť byl ze dvou stran lehce přístupný. Opevněný prostor měl téměř podobu obdélníka a byl obehnán vysokým valem. Cesta na hrad vedla jako dosud směrem od lesa, vchod byl ze strany od Bolehradic. Hradní palác s kamennou masívní věží stál na druhém nádvoří. Do r. 1350 patřily Bolehradice rodině Lva z Klobouk, dalšími vlastníky byli páni z Kunštátu a později rytíři a Víckova, jimž náležely Boleradice až do r. 1624. Ve 30. Letech 16. století hrad zpustl a nebyl již obnoven. Do dnešní doby se dochovaly jen nepatrné pozůstatky příkopů a valů. V městském vlastivědném muzeu v Kloboukách jsou uloženy nálezy z hradu. Kromě řady šipek do samostřílů s tulejkou i s trnem jsou to ostruhy s hvězdicemi, pera do válečkových zámků, hrot kopí a železný tesák. Jde vesměs o předměty ze 14. – 15. století.

Text: historie
20.4. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava


OOO