Lovecký zámeček byl postaven v pol. 18. stol. Karlem Gottliebem von Bisingen.V letech 1783–1842 se jeho majiteli stali Vratislavové z Mitrovic a po nich Schwarzenberkové. Od roku 1950 je využíván k potřebám dětského tábora.
Hlavní obrázek místa
© Alena Volná, 2/2007
Graficke pismenko Malý však velice malebný zámeček Karlov najdete zhruba 3 kilometry východně od městečka Mirotice ( zhruba 5 kilometrů po modře značené tzv. Alšově stezce ). Od silnice směrem na Zvíkovské Podhradí je vzdálen jeden kilometr. Jedná se o jednopatrovou budovu, jejímž centrem je velký oválný sál, k němuž po stranách přiléhají dvě krátká boční křídla.
Jiří Cukr, 27.6. 2003

  historie

  Zámeček přikázal postavit na svém panství Karel Gottlieb von Bisingen někdy v polovině 18. století, na jehož počest bylo také nové lovecké sídlo pojmenováno. V letech 1783 – 1842 byli jeho majiteli Vratislavové z Mitrovic a po nich Schwarzenberkové. Karlov nebyl, jak dokázal průzkum z počátku 90. let minulého století, během staletí nijak výrazně přestavován a dochoval se až na malé drobnosti v původní podobě. Od roku 1950 byl využíván k potřebám

  Jiří Cukr, 27.6. 2003
  Ve vzdálenosti 1,5 km jižně od Smetanovy Lhoty v líšťanském polesí dal majitel čimelického panství hrabě Karel Bohumil Bissingen postavit okolo poloviny 18. století lovecký zámek. S čimelickým panstvím jej získali r. 1783 Vratislavové a od r. 1842 orličtí Schwarzenberkové (do r. 1948). Barokní zámek je jednopatrová budova sestávající ze střední válcové části oválného půdorysu se sálem, k níž ze stran přiléhají dvě kratší křídla.
  Hrady, zámky a tvrze v Čechách,..., 8.4. 2004
  V r. 1992 byl zámeček navrácen v restitucích panu Karlu Schwarzenbergovi.
  Jaroslav Špiroch , 19.6. 2014

  popis

  Lovecký zámeček (či spíše podle Pavla Vlčka - zahradní casino) je jednopatrová stavba s mírně převýšenou přední válcovou částí, v níž je i hlavní sál. Po stranách jsou dvě křídla, v bocích konkávně prohnutá. Převýšenou střední část kryje zvonovitá střecha s vikýři, boční křídla jsou kryta valbovou střechou. Nevelký, půvabný objekt spojuje v sobě prvky dvou etap vývoje barokního slohu. Základní kompoziční myšlenka připojující k ústřednímu

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, kolekt., nakl.Svoboda 1986, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Pavel Vlček, nakl.Libri, 2001, Jaroslav Špiroch, 19.6. 2014

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Písek  (PI)
  Smetanova Lhota