Sobota, 5. prosinec 2020. Svátek slaví Jitka, zítra Mikuláš

Graficke pismenko Opatství Maria Laach je středověký benediktinský klášter v německé zemi Porýní–Falc. Byl založen roku 1093 a po zrušení v roce 1802 znovu obnoven roku 1893 jako součást beuronské kongregace benediktinského řádu. Mohutný klášterní kostel Panny Marie a svatého Mikuláše patří mezi vrcholné románské stavby. První mniši přišli z Trevíru a položili základy celého kostela. Roku 1138 přišlo 40 mnichů z Belgie a klášter byl povýšen na samostatné opatství. Roku 1158 už byla velká část kláštera i kostela hotova. Východní věže a empora byly dokončeny roku 1177 a počátkem 13. století i západní průčelí. Do roku 1250 byly i dřevěné stropy v kostele nahrazeny klenbami. Následovalo 150 let rozkvětu a v 15. století se klášter stal střediskem humanistické vzdělanosti. V 18. století přibyly další barokní budovy kláštera, ale po obsazení Francouzi byl klášter roku 1802 zrušen. Movitý majetek byl prodán v dražbě a klášter měl být proměněn ve věznici. Po Napoleonově porážce připadl klášter roku 1815 Prusku. Roku 1863 získali kostel i klášter jezuité, kteří zde zřídili studium a zavedli název „Maria Laach“. Roku 1892 však pruský stát jejich kolej zrušil a jezuité nabídli budovy opět benediktinům. Klášter osídlili mniši z Beuronu a roku 1893 byl kostel znovu vysvěcen. Beuronští mniši se velice věnovali liturgii a přitahovali také konzervativně naladěné příznivce, kteří se po roce 1918 nemohli smířit s republikou. Zdejší opat počátkem 30. let výslovně podporoval Hitlera, od něhož očekával „duchovní obnovení“ Německa. Na druhé straně, když roku 1934 nacisté odvolali mladého primátora Kolína nad Rýnem Konráda Adenauera, poskytli mu v klášteře azyl a klášter sice zůstal jediný v Porýní, který nacisté nezkonfiskovali, nicméně byl předmětem stálé pozornosti gestapa. Od roku 1956 probíhala důkladná restaurace kostela, který se tak sice přiblížil svému původnímu vzhledu, ztratil však dost ze své historické patiny. Klášter dnes vedle liturgie provozuje a učí různá umělecká řemesla, pěstuje ovoce a léčivé byliny.

Text: historie
21.11. 2020 - Pavel Vítek – zdroj: https://www.maria-laach.de/unser-kloster/