úterý, 24. listopad 2020. Svátek slaví Emílie, zítra Kateřina

zámek Sárospatak

Rákóczi vár

Červená věž

Červená věž je mohutný čtvercový donjon (obranná a obytná věž) v jádru novověkého hradu. Přesná doba jejího založení je předmětem dohadů, podle některých zdrojů ji mohl postavit Štěpán Paloczi v období 1471-1482. Podle jiných zdrojů, včetně oficiálních informačních panelů ve věži, ji spolu s hradem postavil Petr Perenyi v letech 1534-1537. V průběhu 16. stol. pak měla následovat výstavba velkého předhradí. Ani to ale nemusí být zcela jednoznačné, bazilika z roku 1492 totiž stojí přímo na severní hradbě předhradí.

 
Graficke pismenko Klenutý suterén věže obsahuje ve skále vysekané jámy k uložení potravin a studnu v rohu. Věž tak byla v případě obležení zcela soběstačná. Po celém obvodu jsou těsně nad zemí četné štěrbinové střílny. Ty jsou několikaúhlové, to znamená že střelec mohl z jednoho místa střílet různými směry, aniž by se musel přesunovat. S několikaúhlovými střílnami experimentovali na svých hradech Angličané již ve 13. stol. (například hrady Carrickfergus v Severním Irsku a Caernarfon ve Walesu).
 
Graficke pismenko Přízemí věže obsahuje vstupní sál, dvě místnosti pro stráže a jednu větší místnost. Všechny prostory mají křížové klenby bez žeber. Místnosti byly obytné, jsou tu latríny a krb. V síle zdi sem z přízemí prostupuje šachta studny, umístěná do výklenku okna. Tento detail má taktéž analogii u anglických hradních donjonů z 11. a 12. stol. Například donjon na hradě Rochester má studniční šachtu v síle zdi příčky. Studniční šachta tam prostupuje všemi patry donjonu. Na hradě Greencastle v Irsku je šachta studny přístupná taktéž ve výklenku okna v prvním patře jedné věže.
 
Graficke pismenko První patro bylo původně hlavním reprezentačním prostorem věže. Byl zde archiv a pokladnice. Jižní místnost byla v 19. stol. za Windischgrätzů přestavěna na kapli sv. Alžběty Uherské (1207-1231). Toto patro je chodbou spojeno se zámkem. V severozápadním průčelí věže byl prevét. Jednotlivá patra spojují přímá schodiště.
 
Graficke pismenko Nad prvním patrem je obranné mezipatro. Po celém obvodu má chodbu v síle zdi (kasematu), z niž byly obsluhovány četné střílny. Druhé patro věže je spojeno se zámkem arkádovou chodbou. Je zde velký sál s klenbou z roku 1650. Dále toto patro obsahuje tři další pokoje. Jeden pokoj s prevétem sloužil jako ložnice. Klenby těchto místností nesly děla, situovaná v nejvyšším palebném patře pod střechou.
 
Graficke pismenko Věž měla původně vysokou jehlanovou střechu s červenou krytinou, ta patrně dala věži jméno. V nárožích vystupovaly ze střechy čtyři čtverhranné strážní věže. Tři z nich jsou dosud dochované, čtvrtá zanikla spolu s horní částí jižního nároží. To bylo někdy ve 20. stol. dostavěno. V současnosti je věž bez střechy. Funkci střechy plní dlažba nejvyššího palebného patra.

Text: popis
19.11. 2020 - Pavel Semple, zdroj: (místní informační tabule).