úterý, 24. listopad 2020. Svátek slaví Emílie, zítra Kateřina

zámek Sárospatak

Rákóczi vár

Graficke pismenko Novověký hrad v Sárospataku dal postavit Petr Perenyi v letech 1534-1537. Byl založen v nevýrazné poloze nad řekou Bodrog. Šestiboký hrad se čtyřmi nárožními bastiony na severní a západní straně uzavřela obvodová hradba. Před ní byl vyhlouben kruhový příkop. Ve vnitřním prostoru stál mohutný, volně stojící čtvercový donjon (obranná a obytná věž), dnes známý jako Červená věž. Ten může pocházet z  období 1471-1482. Vzhledem k pozdní době jeho vzniku měla obranná část donjonu podobu bateriové věže pro palné zbraně, od ručních až po děla.

 
Graficke pismenko Ještě v průběhu 16. stol. byl donjon propojen se severním bastionem zámeckou budovou, tzv. Perenyiho křídlem. V 1. pol. 17. stol. nechal Jiří I. Rákoczi postavit další tři zámecká křídla. Dvě z nich byla postavena podél hradby na severní a západní straně, třetí křídlo spojilo západní bastion s donjonem. Vznikl tak silně kosodélný čtyřkřídlý renesanční zámek s nádvořím. Bastiony se staly součástí zámku a dosud vystupují z jeho průčelí.
 
Graficke pismenko V průběhu 16. stol. bylo postaveno také rozsáhlé předhradí. To zaujalo pláň severně a západně od hradu. Bylo mírně kosodélné s delší osou ve směru sever-jih. Pouze jihozápadní roh kosodélníku byl zeseknutý. Rozměry předhradí byly přibližně 450 x 150 m. Na východní straně bylo stejně jako hrad chráněno Bodrogem. Rákocziové v průběhu 17. stol. zmodernizovali jeho opevnění nejméně šesti bastiony. Hrad přitom hrál roli sedmého největšího bastionu. Severovýchodní bastion střežil kamenný most přes řeku, postavený v roce 1627.
 
Graficke pismenko Uvnitř předhradí vzniklo malé město s administrativními budovami. Na jeho severním konci stojí bazilika z roku 1492. U ní stála kruhová rotunda, která je považovaná za možné místo pokřtěni sv. Alžběty Uherské (1207-1231). Na jižní straně předhradí, u zámku, měli Rákocziové dílnu ke slévání děl. Zámek byl v 19. stol. upraven v klasicistním slohu. V jižní části předhradí je park, severní část je zastavěná. Dochovala se především jižní a východní část jeho opevnění. Nejhůře dochovaná je naopak jeho severozápadní strana blíže k městu.

Text: popis
19.11. 2020 - Pavel Semple, zdroj: (https://varlexikon.hu/sarospatak).