úterý, 24. listopad 2020. Svátek slaví Emílie, zítra Kateřina

Graficke pismenko Kaplička je drobná zděná omítaná stavba na půlkruhovém půdorysu. Ve spodní části je fasáda členěna výrazným konkávně prohnutým soklem. V ose čelní strany je situována mělká půlkruhově zaklenutá nika s menším pravoúhlým výklenkem opatřeným dřevěnými prosklenými dvířky, za nimiž je obrázek Panny Marie. Podél niky jsou dva pilastry s mohutnými hlavicemi. Čelní fasádu zakončuje trojúhelníkový štít nesený profilovanou římsou.

 
Graficke pismenko Smírčí kříž je zhotoven ze dvou částí hrubě opracovaného vápence. Spodní část má tvar komolého jehlanu, zatím co hlava je torzem kříže bez pravého ramene.

Text: popis
17.11. 2020 - Luděk Vláčil - zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz