Neděle, 29. listopad 2020. Svátek slaví Zina, zítra Ondřej

Graficke pismenko Podměstský mlýn je renesanční objekt pocházející z 16. století. Areál s ohradní zdí, s branami a fragmentem technického zařízení se nachází při výpusti Podměstského rybníka. Hodnotný renesanční mlýn je dokladem zástavby původního předměstí a součást středověkého města. Součástí areálu je budova mlýna, k níž přiléhají zbytky náhonu a dvojice bran souvisejících s ohradním zdivem. Mlýn je jednopatrová podélná budova o dvou až šesti okenních osách krytá sedlovou taškovou střechou s protáhlými segmentovými vikýři. Přízemí je nečleněné s pravoúhlými okny a jednoduchým, do dvora obráceným vstupem. Patro odděluje plochá kordonová římsa, do dvora je hladká, s nečleněnými okny. Štítové, k silnici obrácené průčelí člení lizénové rámování, přes které jsou položeny bosované pilastry, nesoucí profilovanou hlavní římsu. Na ní spočívá trojdílný, horizontálními masivními římsami dělený volutový štít. Jeho spodní část doplňují dvě okna ve štukových plochých rámech, střední část je hladká. Okna štítové části průčelí mají vpadlé rámy. Do interiéru se vstupuje mázhauzem s valenou stlačenou klenbou. Levá místnost má také valenou klenbu, ostatní prostory mají stropy ploché. K mlýnu patří dvě klasicistní zděné brány s půlkruhovými vraty. Úpravy mlýna byly provedeny barokně a kolem poloviny 20. století. Objekt je v soukromých rukou a je veřejnosti nepřístupný. Mlýn je památkově chráněn od roku 1966.

Text: popis
12.11. 2020 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz