Neděle, 29. listopad 2020. Svátek slaví Zina, zítra Ondřej

Graficke pismenko Hodnotný v jádru gotický dům je součástí historické zástavby. Původní dům byl upravován kolem roku 1800. Fasáda domu byla romanticky opravena v roce 1910. Jde o patrový řadový dům s loubím s kamenným obkladem, s obloučkovými štíty a atikou a polovalbovou střechou. Na straně fasády je štukový dekor s datací obnovy roku 1910. Dům stojí na úzké podélné parcele s průčelím k severovýchodu. Vysoká sedlová střecha je kryta prejzy, nad průčelím je otevřena dvojicí menších vikýřů a na vrcholu ozdobena dvojicí plechových korouhví. Fasády jsou hladké, v přízemí zdobeny bosáží a nahoře ukončeny obloučkovými štíty a obloučkovou atikou. Podloubí spočívá na trojici masivních předstupujících pilířů. Průčelí je rozděleno na tři osy, v nichž nad každým oknem spočívá jeden dvoustupňový obloučkový štít. Okna jsou obdélná, s podokenními římsami. Nad bočním jihovýchodním průčelím je čtyřstupňový obloučkový štít, navazující na přesahující stěnu dvorního křídla. Na levé straně průčelí je proveden asymetrický štukový pilastr s nápisem "OBNOVENO 1910, J. N“. Podloubí je zaklenuto dvěma českými plackami. V obou polích fasády podloubí jsou umístěny segmentově zaklenuté vstupy s výlohami. Interiéry jsou částečně klenuté, ve sklepě je štola vedoucí na náměstí. Dům je památkově chráněn od roku 1966.

Text: popis
8.11. 2020 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz