čtvrtek, 26. listopad 2020. Svátek slaví Artur, zítra Xenie

Graficke pismenko V souvislosti se svěcením nově vybudované kaple sv. Anny v roce 1903 se v dobové školní kronice uvádí, že obec měla pouze starou zvonici a k modlitbě se lidé scházeli v učebně školy. Na internetové stránce obce, vycházející ze záznamů v obecní kronice z poloviny 20. století, je stavba uvedena mezi obecními památkami sice jako kaplička Matky Boží, ale dále se již popisuje jen jako zvonice.

 
Graficke pismenko Na místě současné zvonice kdysi stála zvonice dřevěná, ale v roce 1765 měli občané Budětska obdržet darem od hraběte Brachmy z Hluchova nový zvon. Kvůli hmotnosti zvonu 65 kg musela být postavena nová zděná zvonice. Ke zvonici přiléhalo skladiště a obecní šatlava, ze kterých se po založení místního sboru dobrovolných hasičů stala zbrojnice.
 
Graficke pismenko V roce 1930 došlo k přestavbě hasičské zbrojnice a do výklenku pod zvonicí byla umístěna soška sv. Floriána. Po 2. světové válce se do zvonice navrátil zvon pocházející z roku 1765, na jehož venkovní straně jsou vylity postavy světců - sv. Františka Serafínského a sv. Jana Nepomuckého. Po roce 1981 byla provedena oprava požární zbrojnice a ze zvonice odstraněna její vížka poškozená při kácení starých lip.

Text: historie
7.11. 2020 - Luděk Vláčil - zdroj: https://www.obecbudetsko.cz/pamatky a další