čtvrtek, 26. listopad 2020. Svátek slaví Artur, zítra Xenie

Graficke pismenko Až do konce 19. století stála v obci pouze zvonice a k modlitbě se lidé scházeli v učebně místní školy. Kapli sv. Anny nechala na volném prostranství nedaleko svého domu a na své náklady postavit majitelka zemědělské usedlosti č. p. 13 Anna Műllerová, která také založila fond pro její údržbu. O přesné době výstavby a svěcení se však prameny rozcházejí. Za nejvěrohodnější zdroje lze považovat web farnosti a dobovou školní kroniku, podle níž byla stavba provedena tři roky před vysvěcením, tedy kolem roku 1900 (podle farnosti Konice stavba probíhala od roku 1898 do 25. července 1899). Stavební práce prováděl mistr zednický Antonín Valenta z Konice. Náklady na stavbu převyšovaly 10 000 korun. Slavnostní svěcení kaple a mramorového kříže z roku 1900, stojícího u vchodu, proběhlo v neděli dne 14. června 1903. Svěcení se kromě místoděkana z Konice, kvardiána kapucínů z Olomouce, obou kaplanů z Konice a dalších, účastnilo mnoho občanů nejen z Budětska, ale také ze širokého okolí. Na žádost místních občanů arcibiskupská konzistoř vydala povolení, aby se v kapli směly konat bohoslužby 4krát do roka: na den sv. Josefa, den Božího těla, sv. Annu a na sv. Martina. Tyto mše se konají i v současnosti. Mimo to se v květnu konají ještě májové pobožnosti. Kaple patří do římskokatolické farnosti Konice.

Text: historie
1.11. 2020 - Luděk Vláčil - zdroj: dobová školní kronika, https://www.farnostkonice.cz, https://www.obecbudetsko.cz/pamatky- podle obecní kroniky