Částečně zaniklý areál městského hradu. Vystavěn v r. 1409 Imrichem Perényim na základě povolení Zikmunda Lucemburského uvnitř městských hradeb. V r. 1593 upravován. Od pol.18. stol. chátral a až na palác, který byl r.1903 upraven na radnici.
Hlavní obrázek místa
pohled na tzv. Ratůš - upravený palác bývalého hradu
pohled od severovýchodu
© Jan P. Štěpánek 05/2008
Graficke pismenko Z velké části zaniklý areál bývalého městského hradu v Podolínci na severovýchodě Slovenska. Ten byl vystavěn počátkem 15. století uvnitř hradeb města, od kterého byl vydělen hradbou a příkopem. Areál se rozkládal jižně od bývalé Dolní městské brány, na dolním konci zužujícího se Mariánského náměstí. Zachována zůstala pouze upravená budova bývalého hradního paláce, která po úpravách slouží jako městský úřad.
Jan P. Štěpánek, 4.1. 2009

  historie

  Město Podolínec se urbanisticky formovalo do roku 1292. Tehdy získalo od českého a polského krále Václava II. četné městské výsady, včetně práva obnovit opevnění. Podolínec tehdy spadal k polskému území. Vlastní hrad je však mladší než městské hradby. Jeho založení je spojeno až s postavou Imricha Perényiho, který roku 1408 získal Ľubovnianské panství včetně Podolínce od krále Zikmunda Lucemburského do državy. V roce 1409 bylo Imrichovi

  Jan P. Štěpánek podle M. Plaček, M. Bóna: Encyklopedie slovenských hradů, Libri, Praha 2007, 4.1. 2009

  popis

  Podle podrobných popisů hradu ze 16. a 18. století a také dle katastrální mapy z 2. třetiny 19. století lze poměrně dobře rekonstruovat podobu hradu. Hrad se připojoval k hranolové věži Dolní brány a byl vymezen plochou rozměru 25 x 50 m podél jihovýchodní městské zdi. Vstup do hradu umožňovala masivní hranolová branská věž, která stávala v ose zúžené části tržiště (náměstí). Naproti bráně stál k městské hradbě přistavěný blokový dvoupatrový

  Jan P. Štěpánek podle M. Plaček, M. Bóna: Encyklopedie slovenských hradů, Libri, Praha 2007, 4.1. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Slovensko
  Prešovský
   Stará Ľubovňa  ( SL )