čtvrtek, 26. listopad 2020. Svátek slaví Artur, zítra Xenie

Graficke pismenko Jednolodní kostel, postavený v historizujícím slohu se znatelnými gotickými a secesními prvky, je neorientovanou stavbou s lodí obdélného půdorysu a čtyřbokým závěrem, k němuž je ze severu přistavěna sakristie s předsíní. Světle hladká omítka na fasádě je střídána architektonickými prvky z ostře pálených cihel a keramických tvarovek. Průčelí kostela s osmibokými věžemi dominuje nejvyšší střední věž s výrazným zvonovým patrem. Mezi nejvýraznější architektonické prvky vnějšího pláště stavby patří vertikální opěrné pilíře s nikami a sdružená okna s obloukovými záklenky. V bočních osách průčelí jsou niky se sochami světců, vlevo sv. Alžběty Durynské, vpravo sv. Ludvíka IX. Francouzského.

Text: popis
12.11. 2020 - Luděk Vláčil - zdroj: https://pamatkovykatalog.cz