úterý, 24. listopad 2020. Svátek slaví Emílie, zítra Kateřina

Graficke pismenko Ves Alt Vogelzeifen (Stará Rudná) byla zřejmě založena osadníky po objevení zlata v Černém potoce ve 13. století. První písemná zmínka však pochází až z roku 1377.

 
Graficke pismenko Nejstarší kostel ve Staré Rudné byl nepochybně dřevěný a mohl být postaven již prvními osadníky ve 13. století. Zřejmě zděný kostel byl postaven v roce 1581 původně jako protestantský Dům Páně. Pobělohorské události se promítly i do života zdejších obyvatel postupnou rekatolizací. Podle farního inventáře zde již v té době byl katolický kněz Teobal Franz Weidenfeld. Vyvrcholením protireformace bylo nařízení místodržícího Řádu německých rytířů Klipela z roku 1624, na jehož základě museli odejít všichni protestantští pastoři a kdo se nepodvolil, byl zabit. V roce 1655 byl zřejmě kostel přestavěn. Současná podoba kostela zasvěceného sv. Janu Křtiteli pochází z roku 1812. Dne 25. listopadu 1822 zasáhl, tehdy převážně dřevěnou vesnici požár, který poškodil i rychtu a kostel. V roce 1894 proběhla rekonstrukce, při níž byl hlavní oltář a kazatelna ozdoben novými sochami. Epištolní oltář získal nový obraz, zobrazující zjevení Panny Marie. Při rekonstrukci byl kostel také nově vymalován malířem Paulem Assmannem. Nad hlavním oltářem se nachází obraz od vídeňského malíře L. Kupelwiesera. V interiéru se dochovala většina původních fresek a unikátní břidlicová podlaha. Součástí církevního areálu byla fara a kolem kostela se rozkládal hřbitov. Dnes kostel patří pod správu římskokatolické farnosti Malá Morávka.

Text: historie
10.11. 2020 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.farnost-malamoravka.cz, https://www.rudnapodpradedem.cz a další