Apollonův chrám

Bassai, Řecko

Graficke pismenko Po obvodu chrámu je rozmístěno šest sloupů na kratších stranách a patnáct na dlouhých stranách. Tyto sloupy jsou v dórském stylu, stejně jako dvojice sloupů předsíně a zadní předsíně. V centrální části chrámu se nachází svatyně. Vnitřní prostor celly je vyplněn 10 polosloupy v iónském stylu, které tak vytvářejí výklenky v obvodové stěně. Na ústředním místě svatyně byl v minulosti umístěn sloup, jehož hlavice byla v korintském stylu. Jeho fragmenty jsou uloženy v řeckém Národním archeologickém muzeu. Za tímto sloupem stála socha Apollóna. Stavba na délku měří 38,3 metrů a na šířku 14,5 metrů. Chrám je chráněn před nepříznivými vlivy z okolí důmyslným stanem. Fotografování uvnitř stanu je pro turisty zakázané (dá se vyfotografovat, ale někdo musí sledovat místní dozorce). V roce 1986 chrám zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO, což z něj učinilo první řeckou památku umístěnou na tomto seznamu.

Text: popis
1.8. 2020 - Pavel Vítek – zdroj: www.classicist.org/articles/classical-comments-the-temple-of-apollo-epicurius-at-bassae-and-its-orders/