Apollonův chrám

Bassai, Řecko

Graficke pismenko Vysoko v horách ve středu Peloponésu najdeme zbytky antického chrámu Apollóna Epikúra, Pomocníka. Příjmení obdržel Apollón jako pomocník při morové ráně. Postaven byl v 5. stol. př. n. l. Iktinem, architektem, který vystavěl i mohutný a slavný Parthenon v Athénách. Moderní objev Apollonova chrámu učinil francouzský architekt J. Bocher roku 1765. Ze všech chrámů na Peloponésu bývá oceňován tento chrám pro krásu mramoru a jeho soulad s přírodou. Chrám je vystavěn na uměle navýšené terase. Architektonické ztvárnění chrámu zahrnuje všechny tři základní řády starověkého Řecka. Stavba v netypické orientaci východ-západ udivuje svou velikostí i zachovalostí.

Text: historie
1.8. 2020 - Pavel Vítek – zdroj: www.classicist.org/articles/classical-comments-the-temple-of-apollo-epicurius-at-bassae-and-its-orders/