Graficke pismenko Nepravidelně kruhová kamenná mohyla hrobky má průměr 24-26 m a výšku 3 m. Její obvod vymezuje dobře zřetelný obrubník z velikých balvanů. Ty částečně chybějí na západní a východní straně.

 
Graficke pismenko Na severní straně je otvor 7 m dlouhé chodby. Její boční stěny jsou postaveny ze stojících plochých balvanů. Klenbu tvoří kamenné překlady. Chodba je nízká a úzká. Na dvou bočních balvanech mají být patrné ukázky megalitického umění v podobě rytin. Na konci chodby je obdélná pohřební komora o rozměrech 4 x 1,5 m. Komora má dohromady pět nik, dvě po obou stranách a jednu na konci. Niky mohly být určeny k uložení pohřbů a obětin. Nejnovější výzkumy kosterních pozůstatků naznačují že irské megalitické hrobky mohly sloužit k pohřbům elitní části společnosti. Mělo u nich docházet k velmi úzkým partnerstvím a s tím související degeneraci.
 
Graficke pismenko Strop pohřební komory byl uzavřen velikými plochými balvany. Hledači pokladů je odsunuli při vloupání. V důsledku toho je dnes komora částečně zasypaná kamením a dvě niky jsou zasypané úplně. Boční stěny komory vytvářejí náběh konzolové klenby (corbel vaulting). Každý výše položený balvan vystupuje o něco málo víc do interiéru než balvan pod ním, až se v koruně klenba uzavře. Každý balvan je přitom mírně nakloněn směrem ven, aby do interiéru nezatékalo. Konzolová klenba je tedy zároveň i střechou. Stěny a stropy chodbových hrobek jsou vždy postaveny z velikých balvanů. Tato kostra je zakryta mohylou z drobnějšího kamení.
 
Graficke pismenko Hrobka na Seefinu je poněkud stranou oblého vrcholu kopce. Přesná vrcholová pozice tedy nebyla důležitá. Stavba hrobky mimo vrchol může poukazovat na potřebu jejího zdánlivého vrcholového postavení při pohledu na kopec od západu. Právě tam mohli mít lidé, kteří ji postavili, svou neolitickou osadu. Oblé irské kopce jsou často korunovány kamennými mohylami. Ty jsou v podobě malých výstupků viditelné z velkých vzdáleností.
 
Graficke pismenko Chodbová hrobka Newgrange je orientována tak, že do ní proniká světlo při úsvitu v den zimního slunovratu. Severní orientace hrobky na Seefinu nic takového neumožňuje. Může být symbolicky orientována právě směrem na hrobku Newgrange, která byla součástí významného megalitického hřbitova. Vzdálenost mezi nimi je přibližně 56 km.

Text: popis
30.7. 2020 - Pavel Semple, zdroj: (https://www.archaeology.ie/archaeological-survey-ireland)