Graficke pismenko Hrad Terryglass je miniaturní verzí francouzského kastelu. Je to v podstatě jen opevněný obdélný palác o stranách 10,7 x 18,1 m. Ve všech jeho nárožích stojí válcové flankovací věže. V Irsku je malá skupina hradů z 13. stol. s tímto půdorysem. Kromě Terryglassu do ní náleží také hrady Carlow (hrabství Carlow), Ferns (hrabství Wexford) a Lea (hrabství Laois). Pozdější možné napodobeniny této skupiny jsou Enniscorthy v hrabství Wexford a tvrz Dunmoe v hrabství Meath.

 
Graficke pismenko Palác byl postaven ve svahu nad jezerem Lough Derg. Aby s terénem neklesal dolů k jezeru, byl postaven na umělé terase. Po jejím navršení bylo třeba nějakou dobu čekat, až se zemina usadí. Do té doby na ní mohl stát dřevěný hrad s palisádou a dřevěnou věží. Podobně tomu bylo u hradních mott (umělých vrchů). Kamenná věž na motte v Athlone se v roce 1211 zřítila, protože ji zemina motty neunesla. Nehoda si vyžádala devět lidských životů (zmínka o Athlone: T. O’Keeffe, Medieval Irish Buildings, str. 197 a 231).
 
Graficke pismenko Anglonormani v Irsku často stavěli své hrady ve velmi nevýrazných místech někde u vody. Měli své hrady přesně, kde je chtěli a ne kde jim to nadiktoval terén. Jezero bylo v tomto případě důležitou dopravní tepnou, hrad proto mohl sloužit ke kontrole provozu.
 
Graficke pismenko Delší osa paláce je orientovaná ve směru sever-jih, kratší severní strana je přitom jezerní stranou hradu. Vnitřní prostor byl celý obytný. Zdivo dnes stojí pouze ve výšce přízemí. Jeho souměrná výška působí dojmem, že hrad nebyl nikdy dokončen. Zpráva z roku 1333 uvádí 4 m výšku věží, což odpovídá dnešnímu stavu. S ohledem na mnohé historické zmínky byl ale obýván. Předpokládá se, že měl první patro alespoň lehké hrázděné konstrukce.
 
Graficke pismenko Flankovací věže byly u většiny hradů v Irsku, Walesu a Anglii obytné. V případě Terryglassu mohly mít především užitkovou a obrannou roli. Severozápadní věž obsahuje schodiště. Severovýchodní věž byla přístupná jedině z prvního patra. Vnitřní prostor paláce je zděnou příčkou rozdělen na jižní a severní část. Vstup byl patrně stejně jako dnes na severní straně. Základy paláce a věží chrání skarpy. Síla zdí paláce je 2,8 m, věže mají sílu 2,5 m.
 
Graficke pismenko Odborná literatura uvádí možnost parkánové hradby na východní, severní a západní straně hradu. Jediným jejím možným pozůstatkem je dnes zdivo vystupující ze severního konce jihovýchodní věže. Tato věž mohla flankovat první parkánovou bránu. Cesta by pak vedla parkánem na severní stranu paláce, kde byla druhá brána. Šmorcování v západní kurtině u jihozápadní věže by tak mohlo patřit druhému konci parkánu.

Text: popis
26.7. 2020 - Pavel Semple, zdroj: (https://www.archaeology.ie/archaeological-survey-ireland)