Graficke pismenko Osada Terryglass vznikla u keltského kláštera založeného sv. Kolumbem v 6. stol. Hrad byl postaven mezi lety 1219 a 1232 mimo vesnici tak, aby z něj bylo vidět na jezero. Oblast v té době patřila Janu Maršálovi. Jan byl příbuzným slavného Viléma Maršála (Vilémův život - viz historie hradu Goodrich). Podle písemné zmínky z roku 1219 neměl Jan Maršál v Terryglassu hrad. V roce 1237 mu byl ale vrácen jeho zdejší kamenný dům (hrad) Tyringlas, který s dalšími jeho majetky držel nejspíše od roku 1232 král Jindřich III. Anglický jako zástavu za jeho dluhy. Označení dům bylo přitom příhodné, poněvadž stavba je vskutku skromných proporcí.

 
Graficke pismenko Rodové jméno Maršál bylo převzato z titulu, který někteří členové rodu drželi u královského dvora. Otec Viléma Maršála a poté i Vilém byli královskými maršály. Podle původního významu slova se na královském dvoře starali o koně. Stejně tak rodové jméno pozdějších majitelů hradu, mocných Butlerů, naznačuje, že někteří členové rodu byli na dvoře komorníky.
 
Graficke pismenko Hrad často měnil majitele. V letech 1275-1276 je zde uváděn Nicholas Dunheued. V roce 1289 měl panství v pronájmu Theobald le Bottiller, druhý baron Butler (komorník). V tomto roce totiž dlužil Richardu de Burgo nájemné za Tyrneglas. V roce 1290 je uváděn jiný Vilém Maršál. V roce 1323 byl nájemníkem Richard de Burgo, druhý hrabě z Ulsteru. V roce 1334 je hrad Tyrdeglas zmiňován spolu s mlýnem a osadou jako majetek biskupství Killaloe. V roce 1589 získal Tiraglasse Jakub Butler z Grenanu (další komorník).
 
Graficke pismenko Butlerům hrad patřil hluboko do novověku. Zanikl asi nejpozději během Irské konfederační války (1641-1653), přičemž se vyhnul násilné demolici, která potkala mnohé jiné irské hrady. Na starých mapách je uváděn pod lidovým jménem Old Court (Starý dvůr).

Text: historie
26.7. 2020 - Pavel Semple, zdroj: (https://www.archaeology.ie/archaeological-survey-ireland)